Doktor.cz > Slovník pojmů > Popáleniny

Popáleniny

Obecný popis popálenin

Mezi popáleniny se řadí nejen rány způsobené ohněm, ale i opařeniny, popáleniny chemikáliemi a úrazy elektrickým proudem.

Příznaky a projevy

Popáleniny můžeme rozřadit do tří stupňů podle vážnosti a hloubky poškození pokožky. Dále je potřeba určit rozsah popálenin - tedy jak velký povrch těla zaujímají. U rozsáhlých popálenin se může rozvinout šoko stav, který je podmíněn velkou bolestí, ztrátou tekutin a ztrátou bílkovin z těla.

I. stupeň - pokožka je začervenalá, bez puchýřů, lehce bolestivá, ale hojí se rychle, bez následků. Popáleniny prvního stupně postihují pouze povrchovou vrstvu pokožky.
II. stupeň - na popálenině vznikají puchýře, pokožka je více poškozená a bolestivejší, hojí se pomaleji než popáleniny 1. stupně
III. stupeň - kůže je velmi poškozená, jsou zničena nervová zakončení v kůži, proto toto stadium není tak bolestivé jako předchozí

Prevence

Je nutné při práci s ohněm či dbát zvýšené pozornosti a eliminovt tak nebezpečí vzniku popálenin. Hlavně u dětí je důležité, mít zvýšenou pozornost, jelikož jou u nich časté opařeniny.

Léčba

U méně rozsáhlých a lehčích popálenin stačí podání analgetik. U závažných stavů je nutné vyhledat odbornou pomoc a zajistit co nejrychlejší převoz pacienta do specializovaného popáleninového centra. Prvním krokem u rozsáhlých popálenin je zmírnění bolesti

Samoléčba - jak si pomoci sám?

U popálenin je velmi důležitá první pomoc. Prvním krokem je odstranit věc či uhasit oheň, který popáleninu způsobil. Pokud jde o zdroj vysokého napětí, je potřeba dbát na vlastní bezpečnost a zavolat na pomoc odborníky a nejprve vypnout zdroj vysokého napětí. Dalším krokem u lehčích popálenin (I. a II. stupeň) je pohotové ochlazení postihnutého místa.


Zavřít

Úprava slovníkového výrazu?

Pokud jste našli chybu nebo máte jiný postřeh, můžete ho napsat sem.

Návrhy na úpravu prověříme. Nechte nám na sebe email, dáme vám vědět jak to dopadlo.