Doktor.cz > Slovník pojmů > Proleženiny

Proleženiny

Obecný popis proleženin

Proloženiny nebo také dekubity se tvoří hlavně u pacientů, kteří jsou dlouhodobě připoutáni na lůžko. Jedná se o různě hluboké rány, které se špatně hojí a mohou přinést komplikace v podobě různých infekcí do probíhající léčby pacienta. Tyto ráno vznikají tlakem podložky na kůži nebo dlouhodobým třením. Tím se omezení proudění krve v dané oblasti a nedochází ke správné výživě a výměně odpadních látek v tkáni. Ta potom postupně degeneruje a odumírá. Pacienti s menší svalovou hmotou a tukovými zásobami jsou náchylnější ke vzniku dekubitů, jelikož jejich kosti jsou obnaženější. Jelikož obézní pacienti tlačí na podložku větší silou, je nadváha také rizikovým faktorem pro vznik dekubitů. Pokud se u pacienta vyskytuje ztenčená tzv. pergamenová kůže, může být toto místo náchylnější k porušení.

Příznaky proleženin

Proleženiny se nejčastěji objevují na zádech v křížové oblasti, na loktech, na patách a mezi lopatkama, po obrysu páteře. Prvotní proleženiny se jeví jako lehké začervenání postihnutého místa. Pacient může pociťovať palení nebo bolestivost onoho místa. Často se proleženina projevuje jako mravenčení. V prvním stádiu však kůže zůstavá neporušena. Později se místo zbarví do modra, může se objevit puchýř a otok. Poslednímm stádiem je odumření, neboli nekróza tkáně. Ta může být na povrchu, v horších případech však postihuje i spodní vrstvy kůže, podkoží a dalších tkání. Dekubity mohou vznikat různě rychle, zaleží jedinec od jedince, první stádia proleženin se mohou objevit již po pár hodinách.

Prevence proleženin

Velice důležité je předcházet vzniku proleženin, jelikož jejich hojení je dosti složité, obzvlášť u nepohyblivých pacientů připoutaných na lůžko (např. pacienti v bezvědomí, po úrazech míchy a ochrnutí, pacienti s demencí aj.). V předcházení dekubitů hraje významnou roli pravidelné polohování pacientů, které je správně prováděno. Podávání správné výživy a zajištění dostatečné hygieny jde ruku v ruce s polohováním. U rizikových pacientů je vhodné použít speciální antidekubitální lůžka.

Léčba proleženin

Hlavní je předcházet vzniku dekubitů nebo je zaléčit v raných stádiích. Po vzniku proleženin jenutné je pravidelně převazovat a polohovat pacienta, aby poničená tkáň měla možnost se zregenerovat. Důležitá je správná výživa pacienta, jelikož při nedostatku minerálů a bílkovin se jakákoliv rána špatně hojí.

Diagnostika proleženin

Dekubity lze odhalit pouhým pohledem. U některých proleženin se může objevit infekce, poté je vhodné udělat stěr a jeho následný rozbor pro zjištění bakterií, které ránu napadly.

dermatologie, ošetřovatelství, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče


Zavřít

Úprava slovníkového výrazu?

Pokud jste našli chybu nebo máte jiný postřeh, můžete ho napsat sem.

Návrhy na úpravu prověříme. Nechte nám na sebe email, dáme vám vědět jak to dopadlo.