Specializace

Ortopedie Ostatní oddělení Ortopedická protetika Praktický lékař - stomatolog Stomatologie Kardiologie Interna Urologie Rehabilitace a fyzikální medicína Praktický lékař - gynekolog Praktický lékař pro dospělé Kožní (dermatovenerologie) Neurologie Oční Praktický lékař pro děti ARO Tělovýchovné lékařství Chirurgie Psychiatrie Ortodoncie Radiologie Alergologie a klinická imunologie Pneumologie a ftizeologie Lékařská genetika Geriatrie Ošetřovatelská péče Revmatologie Maxilofaciální chirurgie Paliativní péče ORL Endokrinologie Foniatrie Dětská chirurgie Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče Doprava Funkční diagnostika Gynekologicko-porodnické Infekční Klinická biochemie Klinická farmacie Klinická hematologie Léčba bolesti Lékárenské Mikrobiologie Neonatologie Patologie Pediatrie Plastická chirurgie Radiační onkologie Soudní lékařství Kardiochirurgie Léčba popálenin Nemoci z povolání Neurochirurgie Nukleární medicína Tkáňová banka Transfuzní služba Angiologie Cévní chirurgie Dětská neurologie Dětská psychiatrie Klinická onkologie Pracovní lékařství Zdravotnické prostředky nezjištěno AT-návykové nemoci Nefrologie Diabetologie Bez specifikace Sexuologie Gastroenterologie Hemodialýza Traumatologie Epidemiologie Korektivní dermatologie Reprodukční medicína Následná intenzivní péče Dětská kardiologie Dětská urologie Stacionář Sdružené chirurgické obory Hygiena a epidemiologie Gerontopsychiatrie Hygiena obecná a komunální Dětská ORL Operační sály Hrudní chirurgie Urgentní medicína Balneologie a fyziatrie Sdružené interní obory Hyperbarická medicína Intenzivní péče Dětská gynekologie Krevní banka Centrální příjem Dorostové Dětská nefrologie Dětské oční Dětské kožní Dětská onkologie Veterinář
Loading...