Doktor.cz > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost Creative Management s.r.o. a její obchodní partneři (dále jen Doktor.cz [1]) se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 112/22, PSČ 150 00, IČ: 03328988 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230237 (dále také jen „společnost“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • Provoz a správa internetové služby Doktor.cz [1], Veterina.cz [2]
  • Provoz a správa databáze veřejných informací o lékařích

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictví emailové adresy: info@doktor.cz nebo poštou na adrese: Creative Management s.r.o, Praha 5 – Smíchov, Radlická 112/22, PSČ 150 00.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro společnost je Mgr. Simona Verešová, tel. č.: (+420 222 345 345), email: simona.veresova@doktor.cz k zastižení po předchozí domluvě.

Pro zajištění vedení informací o profilech, zařízeních a lékárnách v rámci výkonu činnosti společnost zpracovává následující typy údajů:

  • jméno a příjmení, titul
  • jméno společnosti
  • kontaktní www stránky
  • kontaktní telefonní čísla
  • kontaktní email
  • kontaktní adresa
  • profilové fotografie
  • fotogalerie ordinace

Pověřenec má k dispozici k nahlédnutí také seznam dalších zpracovatelů osobních údajů, které v rámci vykonávaných agend společnost zpracovává.

Fyzická osoba má právo podat proti společnosti jako správci jeho osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).