Doktor.cz > O nás

O nás

Doktor.cz zlepšuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Minimalizuje bariéry mezi pacientem a lékařem.

Doktor.cz provozuje důvěryhodnou a certifikovanou platformu pro zprostředkování služeb v oblasti zdravotnictví a návazné zdravotní a preventivní péče v ČR a EU.

Doktor.cz vytváří prostředí pro správu a bezpečný provoz služeb, které podporují moderní přístupy ke zdravotní péči v souladu s nejnovějšími trendy eHealth.

Tým Doktor.cz usiluje o zpřístupnění takových služeb a nástrojů, které podpoří kvalitní diagnostiku, prevenci a léčbu a budou snadno srozumitelné všem.