Doktor.cz > Ples za oponou

Ples za oponou

Jako každý rok i letos se konal tradiční Ples mediků. Nejedná se o ledajakou akci, nýbrž každý ročník tohoto plesu je originální, protože kromě jiného se fakulta „loučí“ se studenty v šestém ročníku, kteří již za pár měsíců dokončí své dlouhé a těžké studium a budou slavnostně promováni. „Běžnému návštěvníkovi“ plesu možná tato akce nepřijde nijak zvláštní, ale pro nás organizátory se jedná o zcela výjimečnou událost. Vše se musí dopředu precizně naplánovat a zorganizovat. Sehnat sál, kapelu, fotografa a v neposlední řadě také sehnat dary do tomboly, bez které by ples nebyl tím, čím je.

A jaký ples vlastně byl? Ve zkratce úžasný. Když byly všechny přípravy dokončeny a sál vyzdoben, mohli jsme konečně přivítat první návštěvníky. Ples již tradičně začal slovem děkana a poté následoval přípitek se studenty šestého ročníku. Po této slavnostní ceremonii začala hrát i kapela a jak se na ples sluší, začalo se tancovat. Ovšem jak kdo. Pro organizátory začala další část práce, zejména s prodejem lístků do tomboly. Když jsme dokončili prodej, vrhli jsme se na losování přímých výher. Po tomto kolotoči jsme se přesunuli do hlavního sálu, kde se losovala hlavní tombola a sponzoři mohli předat své dary jejich šťastným výhercům. Po vylosování tomboly dochází rovněž ke změně kapely. Na scéně se objeví Medic Band, neboli kapela složená z řad studentů – a ti to dovedou, věřte mi, pěkně rozpálit. Po krásných chvílích strávených na parketu, ať již v hlavním sále, nebo u cimbálovky se pomalu začínala blížit druhá hodina ranní, která bohužel oznamuje konec plesu. Ale jak se říká v nejlepším se má přestat.

Za organizátory musím přiznat, že se letošní ročník plesu velmi vydařil a i ohlasy lidí, byly velmi pozitivní. Že jste letošní ples nestihli? Nevadí, můžete zkusit další ročník, protože kdo tu nebyl jakoby nežil!!!

Závěrem bych chtěl jménem organizátorů poděkovat všem zúčastněným, protože bez nich by naše snaha byla marná. Ještě větší díky patří také sponzorům celé akce, bez nichž by tato akce také neproběhla. Zvlášť poděkovat bych chtěl zejména internetovému portálu Doktor.cz, který se stal jedním z hlavních sponzorů celé akce. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další ročník této slavnostní akce.

Za organizátory ze Spolku mediků LF UP, Břetislav Sobota