Náhradní nikotinová terapie

08.12.2023

Náplasti, žvýkačky, pastilky a ústní sprej … to je aktuální nabídka tzv. náhradní nikotinové terapie.

Náhradní nikotinová terapie

Náplasti, žvýkačky, pastilky a ústní sprej … to je aktuální nabídka tzv. náhradní nikotinové terapie (NNT) – přípravků, které slouží k potlačení či zmírnění fyzických abstinenčních příznaků, které se objevují při odvykání od cigaret a dalších výrobků obsahující nikotin (elektronická cigareta, zahřívaný tabák, žvýkací tabák, …).

NNT lze koupit volně v lékárnách, nikoli v trafikách, kde se dají sehnat pouze nikotinové alternativy, jako např. žvýkací tabák či nikotinové sáčky. Tyto produkty však nejsou určeny k odvykání, ale jedná se pouze o jinou formu přijímání nikotinu. 

V čem je tedy NNT specifická a proč při odvykání skutečně pomáhá?

Řekněme si nejprve, jak funguje závislost na nikotinu. Nikotin je látka ze skupiny alkaloidů, která je obsažena v tabáku.1 V mozku člověka se nachází nikotinové receptory, které jsou dodáváním nikotinu stimulovány, a na člověka mají stimulační a mírně euforický účinek.

Kouřením se počet nikotinových receptorů zvyšuje, takže pro dosažení tíženého účinku je potřeba stále více nikotinu.2 Ve výsledku tedy pak člověk kouří proto, aby se necítil hůře, a stává se tedy fyzicky závislým. Pokud nikotin tělu přestane dodávat (přestane kouřit), tělo reaguje vyvoláním abstinenčních příznaků – nepříjemnými psychosomatickými potížemi jako je chuť na cigaretu, bolest hlavy, nervozita, třes rukou, nespavost, výbušnost, atd.2

To, jak silná se u člověka rozvine fyzická závislost závisí na mnoha proměnných, mezi hlavní patří samozřejmě množství kouřených cigaret a doba, po jakou člověk kouří. 

Pokud se chcete i vy dozvědět, jak silnou máte fyzickou závislost, zavolejte nám na Národní linku pro odvykání na 800 350 000 a zjistíme to společně.

Pokud má tedy člověk, který přestává kouřit, rozvinutou určitou míru fyzické závislosti, pravděpodobně bude při odvykání pociťovat abstinenční příznaky, z nichž většina trvá okolo jednoho měsíce. Tyto abstinenční příznaky jsou různou mírou nepříjemné.

V prvních týdnech mohou být ale silné natolik, aby „překazily“ danému jedinci jeho snahu přestat kouřit, protože po zakouření si mozek „uleví“ a člověk se cítí lépe. Právě pro tyto situace je tu NNT, kdy všechny varianty přípravků NNT jsou registrované léčivé přípravky, které vyrábí farmaceutické firmy. Jedná se tedy de facto o lék, proto je k zakoupení pouze v lékárnách. Stejně jako u léků je velmi důležité přečíst si příbalový leták předtím, než přípravek začnete užívat. 

Při užívání NNT tedy svému mozku ještě nějakou dobu dodáváte určité množství nikotinu, jedná se ale o nikotin čistý, který neobsahuje další škodlivé látky, které obsahuje cigareta. NNT tedy napomůže tomu, že se cítíte lépe, a zároveň můžete pokračovat v odvykání od kouření – od navyklých situací ve kterých je pro vás typické kouřit (při nervozitě), od vytvořených spojení s cigaretou (káva, alkohol) i od prostého spojení ruka-ústa, kdy má člověk zvyk něco držet v ruce a něco dávat do pusy.

Po určité době, až tyto „rituály“ vymizí a vy je nahradíte jinými, ve kterých už cigareta nefiguruje, je čas na snižování dávek nikotinu a odvyknutí od něj. Přestat užívat NNT obvykle nebývá tak náročné jako celkové odvykání kouření, kde se vlastně snažíte zbavit dvou typů závislosti najednou – jak té fyzické (na nikotinu), tak té psychosociální (obsahující rituály a zvyky). Zároveň užívání NNT nenahradí celkový rituál kouření, tudíž užívání náhradního nikotinu není tak příjemný zážitek, a proto pak není tak těžké se od jeho užívání oprostit.

Pokud chcete přestat kouřit, ale žádné přípravky užívat nechcete, je to v pořádku a rádi vám poradíme, jak toho dosáhnout. Tento článek slouží pouze k edukaci, vždy se prosím před užíváním poraďte v lékárně. A před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci. 

Mojechemie.cz. (n.d.). Alkaloidy. Dostupné z:  https://www.mojechemie.cz/Biochemie:Alkaloidy 

České noviny. (2015). Kouření z pohledu neurologa. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/koureni-z-pohledu-neurologa/1248390

Naší prioritou jste vy a cesta, kterou si při odvykání zvolíte, je jen a jen na vás.