Jak poskytnout první pomoc?

11.10.2023

Naučte se, jak poskytnout první pomoc v případě epileptického záchvatu, srdečního zástavy a mrtvice

Jak poskytnout první pomoc?

Akutní zdravotní problémy, jako jsou epileptické záchvaty, srdeční zástava a mrtvice, jsou život ohrožující situace, které mohou nastat náhle a bez varování. Včasná a správná první pomoc v těchto případech může být klíčová pro zachování života a minimalizaci následků. V tomto odborném naučném článku se naučíte, jak reagovat na tyto akutní zdravotní problémy a jak poskytnout první pomoc.

1. Epileptický záchvat:

Epileptický záchvat je náhlá porucha elektrické aktivity mozku, která může vést k dočasným změnám ve vnímání, chování a tělesných pohybech. Při epileptickém záchvatu může osoba ztratit vědomí, začne se nekontrolovaně třást, ztrácet vědomí nebo vykazovat podivné chování. Zde je několik kroků, jak reagovat na epileptický záchvat:

 • Zůstaňte klidní: Zůstaňte klidní a uklidněte i ostatní okolo vás. Zachovejte klidný a bezpečný prostor kolem postižené osoby.

 • Ochrana hlavy: Pokud je možné, polohujte osobu na bok, aby se zabránilo zranění hlavy. Vložte něco měkkého pod hlavu, abyste minimalizovali možnost úrazu.

 • Nevkládejte nic do úst: Nenutíme osobu, aby něco spolknula nebo vkládali cokoliv do jejího úst. To může způsobit zranění nebo udušení.

 • Pozorujte dobu trvání: Pokud je možné, sledujte, jak dlouho záchvat trvá. Pokud přetrvává déle než 5 minut nebo pokud jich následuje jeden za druhým, vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Po záchvatu: Po skončení záchvatu pomozte osobě, aby si lehla na bok a uvolnila dýchací cesty. V případě potřeby zavolejte záchrannou službu.

2. Srdeční zástava:

Srdeční zástava je stav, kdy srdce přestane pumpovat krev a kyslík do těla. Je to život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou reakci. Pokud si myslíte, že osoba má srdeční zástavu, postupujte následovně:

 • Zavolejte pomoc: Zavolejte záchrannou službu a přivolání AED (Automatický externí defibrilátor), pokud je k dispozici.

 • Kompresní resuscitace: Zahájte kompresní resuscitaci, pokud jste prošli školením. Stiskujte hrudní koš asi 5 až 6 cm hluboko a rychlostí 100 až 120 stisků za minutu.

 • Pomoc AED: Pokud je k dispozici AED, použijte ho podle pokynů. Postupujte podle hlasových pokynů AED zařízení.

3. Mrtvice:

Mrtvice nastává, když se náhle přeruší krevní zásobení mozku. Toto může způsobit poškození mozkových buněk a další vážné následky. Rozpoznání mrtvice je důležité, protože čas je zde klíčový. Použijte „F.A.S.T.“ pro rozpoznání mrtvice:

 • F – Face (obličej): Zeptejte se postižené osoby, aby se usmála. Pokud má nesymetrický úsměv nebo obličej zkreslený, může to být známka mrtvice.

 • A – Arms (paže): Požádejte osobu, aby zdvihla obě paže. Pokud má problémy s udržením jedné paže nebo se jí jedna paže spustí, může to být známka mrtvice.

 • S – Speech (řeč): Požádejte postiženou osobu, aby opakovala jednoduchou větu. Pokud má potíže s mluvením nebo její řeč není srozumitelná, může to být známka mrtvice.

 • T – Time (čas): Pokud si všimnete jakékoli z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Rychlá reakce je klíčová pro minimalizaci následků mrtvice.

Vědomost o poskytování první pomoci při akutních zdravotních problémech, jako jsou epileptické záchvaty, srdeční zástava a mrtvice, je důležitá pro ochranu života a minimalizaci poškození. Pokud si nejste jisti, jak reagovat, vyhledejte odbornou školení nebo okamžitě zavolejte záchrannou službu. V případě těchto závažných situací je každá vteřina drahocenná.