Pozitivní imaginace může být cestou ke změně

14.02.2024

Vaše představivost a tvůrčí síla mohou změnit život. Pozitivní imaginace přináší transformaci, klid a duševní blahobyt.

Pozitivní imaginace může být cestou ke změně

Proč imaginaci vyzkoušet?

Představivost a fantazie jsou klíčovými elementy pozitivní imaginace. Imaginace je vnitřní cesta, kde naše mysl vytváří bohaté scény plné emocí, podobně jako sny, ale je organizovanější. Jak je to možné? Představte si, že jste tvůrci vlastního filmu, kde vytváříte pozitivní obrazy a příběhy a prožíváte je v mysli. Dáváte jim tvar, barvu a pohyb.

Tato technika nám umožňuje ovlivňovat naše myšlenky, pocity a chování, což má pozitivní dopad na naše duševní zdraví. Bez fantazie bychom jen reprodukovali minulé zážitky. Při této cestě nám může být inspirací zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung, který imaginaci prohlásil za klíčový prvek duševní změny.

V dětství jsme si byli přirozeně schopni živě představovat různé příběhy. Tato schopnost nám dodávala sílu a odvahu. Dnes můžete tuto sílu znovu objevit a využít ji k překonání životních překážek.

Jak to funguje v praxi:

Ve své práci s klienty využívám pravidelně techniku aktivní imaginace, kde se zaměřujeme na konstrukci optimálních scénářů pro jejich život. Zařazuji ji i do svého osobního života. Při této terapeutické metodě se klient odpoutává od běžného myšlení a soustředí se pouze na obrazové vyjádření, což mu přináší hojivý emocionální prožitek.

K imaginaci téměř nic nepotřebujete. Stačí si vyhradit chvíli pro sebe. Pohodlně se usadit či si lehnout, dovolit své mysli otevřít se novým možnostem a nechat se vést hlasem vašeho průvodce. Při poslechu imaginací, z pohodlí domova, doporučuji využívat sluchátka, která váš prožitek ještě více zintenzivní.

Takže, zavřete si oči, pusťte uzdu své fantazii a dovolte si prozkoumávat nové možnosti, které vám pozitivní imaginace může přinést. Vaše představivost je klíčem k neomezeným možnostem.

OBJEDNAT TERAPII